Metodický seminář
pro kněze, katechety a ty, kteří se zajímají o práci s dětmi a mládeží

Téma:
SLAVENÍ  EUCHARISTIE 
&
SVÁTOSTI  SMÍŘENÍ 
S  DĚTMI  A  PRO  DĚTI

6. 5.-- 8. 5. 2005
Litoměřice

V. Celostátní setkání katechetů

Téma:
„VĚŘÍM  V  ODPUŠTĚNÍ  HŘÍCHŮ"

27. - 29. 10. 2005
Hradec Králové

VYUČOVÁNÍ  NÁBOŽENSTVÍ 
A  PLATNÁ  LEGISLATIVA

Dne 1. 1. 2005 vstupuje v platnost zákon 561/2004 Sb.                      o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. Školský  zákon). Některá jeho ustanovení se týkají   i vyučování náboženství.

SEZNAM  FAR  A  CHALUP
LITOMĚŘICKÉ  DIECÉZE 
pro děti, mládež a rodiny na víkendy a prázdniny roku 2005

HLAVNÍ STRANA |
O NÁS | AKTUALITY | KATECHETICKÝ VĚSTNÍK
| KATECHETICKÉ POMŮCKY | MATERIÁLY K ZAPŮJČENÍ